Påsen innehåller 23 brickor.

AA EEE I O Y ÖÖ C DDD F G H K L M NN RRR S TT X ?