Påsen innehåller 20 brickor.

AAAA E I O Å ÖÖ B DDD FF G K LL P RRR SSS