Gunnars drag: h1 RuINSTAD 74 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 82 brickor.

AAAAAAA EEEEEE III OOOOO UUU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ B C DDDD FF GGG HH J KKK LLLLL MMM NNNNN PP RRRRRRR SSSSSSS TTTTTTT VV X Z ?