Påsen innehåller 22 brickor.

AAA EE I OO Ö G KK LLLL M NN P SSS TT V X Z ?