Påsen innehåller 29 brickor.

AAAA EE I OOO U Ö G H KK LLLL MM NN P R SSS TTT V X Z ?