#DragPong/drag#BrickorBrickor

Gunnar

1526.748

?? AAA B DD EEEE F GG II KK LLLL M NNNNN OO PP RRRR SS TTT U V Y

Måns

1425.849

AAAAA B C DD EEE F G HH III J L MM N OOO RRRR SSSSS TTTTT UU V X Z

Upp