Påsen innehåller 27 brickor.

AAA II O Y Ä ÖÖ D F G H KK LLL M NN P RRR SSS TTT V ?