Påsen innehåller 27 brickor.

AA EE I O U Y ÄÄ B C DD G J KK LLL NN RRR SSSS TT Z ?