James drag: f4 *VAXIG 31 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 81 brickor.

AAAAAAA EEEEEE IIII OOOOO UUU ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDD FF GG HH J KKK LLLLL MM NNNN PP RRRRRRR SSSSSSSS TTTTTTTT V Z ??