Påsen innehåller 8 brickor.

A EE Å Ä B D G L M NN R S T