Påsen innehåller 7 brickor.

A E O UU B G L M N R S TT