Påsen innehåller 9 brickor.

A EE O UU GG L M N RR S T X