Påsen innehåller 15 brickor.

AA EE O UU B F GG LL M N RR SSS TT