Påsen innehåller 19 brickor.

A EEE I OO UU BB F GG LL M NN RR SS TT X