Påsen innehåller 21 brickor.

AA EE I O UU BB F GG K LL M N RR SSS TTTT V