Påsen innehåller 16 brickor.

A EEEE I O D G H J M N RRRR SS T V X ?