Påsen innehåller 13 brickor.

A O UU Å H K LL M NN RR SS TT Z ?