Måns drag: l4 *sVETtSA, AS 66 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 43 brickor.

AAA E IIII OOO U Y Ä Ö BB DD FF GGG J KK L MM NNNN RRRRR SSSS TTTT V X Z