Påsen innehåller 22 brickor.

AA EE II O Y Å B DD G H L M NNN RRRRR S TT X Z