Gunnars drag: k11 KÄL, ÄR, LIT 23 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 43 brickor.

AAAA EEE III OO U ÅÅ Ä Ö B DD F GG KK LLLL MM NNN P RRR SSS TTTTT VV ??