Påsen innehåller 10 brickor.

A EE ÄÄ K M NN PP R SSS T ?