Påsen innehåller 23 brickor.

A EE OO ÄÄ B C D G H J K M NNN PP RR SSSS T V X ?