Påsen innehåller 29 brickor.

AA EE OOO ÄÄ B C DDD G H J KK M NNN PP RR SSSSS T V X ?