Måns drag: m5 *FaRNERA, KODA 66 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 4 brickor.

U Å B H L NN SSS V