Påsen innehåller 11 brickor.

AAA E I Ä Ö B DD H KK L M R S T