Påsen innehåller 25 brickor.

A EEE II OOO UU Å BB DDD G H L M NNN P RR SS TT ?