Påsen innehåller 33 brickor.

AA EE II OOO UU B DDD GG KKK LL NNNNN RR SSSS TTT V X Z ?