Påsen innehåller 10 brickor.

AAA I O U Ä Ö DD H K M R SSS