Påsen innehåller 10 brickor.

AA E U DD H J KK M N P SS TT