Påsen innehåller 12 brickor.

AA EEE U Ä B D H J L M NN P S TT