Påsen innehåller 18 brickor.

AA EEE O U Ä B C DD H J KK LL M NN P S TT