Påsen innehåller 7 brickor.

E UU Y Ö DDD F G HH K R