Påsen innehåller 13 brickor.

EE UU Y Ö DDD F G HH K M RR SSS