Påsen innehåller 29 brickor.

AAAA EEE II O B C DDDD H KK LL NNN R SSSSS TTTTT ?