Påsen innehåller 17 brickor.

A E II O UU Å Ö G H LLL N P RRR TTT V ?