Gunnars drag: 11e TVETALaN 86 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 39 brickor.

AAAAAAA EE I OOO UUU Y Ö B DD FF GGG H J KK LLL NN P RRRRR SSS T Z