Påsen innehåller 9 brickor.

A EEE I B D L N RR S TTT ?