Påsen innehåller 11 brickor.

AA E UU Ä D G L MM N R S TT Z ?