Påsen innehåller 18 brickor.

AA E I O UU Y ÄÄ D GG L MM N RR S TT Z ??