Påsen innehåller 23 brickor.

AA E I O UUU Y ÄÄ D GG K L MM NN P RRR S TT Z ??