Påsen innehåller 27 brickor.

AA EEE I O UUU Y ÄÄ D GG K L MM NNNN P RRR S TT Z ??