Påsen innehåller 31 brickor.

AA EEE I O UUU Y Å ÄÄ D GG K LL MMM NNNN P RRR S TT V Z ??