Påsen innehåller 47 brickor.

AAA EEEE II O UUU Y Å ÄÄ Ö DD GG H KK LL MMM NNNNNN P RRRR SSS TTTT VV X Z ??