Påsen innehåller 6 brickor.

EE U Ä DD G H LL R S ?