Påsen innehåller 10 brickor.

EE U Ä DDD G H K LL N RR S ?