Påsen innehåller 18 brickor.

A EEE I U Y Ä DDD GG H K LL N RRR S T ??