Påsen innehåller 23 brickor.

A EEEE I U Y Ä DDD GG H K LL M N RRRR SS T X ??