Påsen innehåller 31 brickor.

AA EEEE I U Y Ä Ö B DDDD GG H KK LL MM N RRRRR SS TT X ??