Påsen innehåller 27 brickor.

AA EEE IIII O UUU Y Å Ö D FF H J MM NNN P S TTTT X Z