Påsen innehåller 28 brickor.

AAA EEEE I UU Y Å Ä Ö B DDD J K LLL NNN P R SSSS T X ?